Qui som?

A la dècada dels anys 1990, i poc després de la primera colecistectomia laparoscòpica, inici de la revolucionària “era de la cirurgia laparoscòpica”, dos metges amb especial interès en les malalties digestives des d'una vessant diagnòstica i intervencionista mínimament invasives, els Drs. Josep Ramon Armegol i Enric Laporte, van entendre que existia un gran nombre de punts comuns entre les dues disciplines: l’endoscòpia flexible i la naixent cirurgia endoscòpica, fruit dels avenços tecnològics aplicats a la laparoscòpia convencional coneguda. Els punts comuns d'ambdues disciplines (la necessitat de tecnologia de la imatge i l’àmbit comú de les malalties del tub digestiu) han significat un nexe d’unió en un projecte que el temps ha demostrat com a encertat: la creació de la Societat Catalana d’Endoscòpia Digestiva Mèdico-Quirúrgica. L’objectiu d’aquesta societat, a cavall entre les de Cirurgia i Digestologia, ha estat el desenvolupament de l'interès i el coneixement en les tècniques diagnòstiques i terapèutiques guiades per la imatge amb endoscòpia flexible o rígida al nostre país.


Agrupar tots els especialistes llicenciats en Medicina i Cirurgia que tinguin interés o vinculació amb l'’Endoscòpia Digestiva, i els llicenciats o diplomats universitaris en altres àrees de les ciències de la salut que ho sol·licitin i que siguin admesos.

  1. Contribuir al millorament científic dels seus associats.

  2. Promoure el desenvolupament de la seva especialitat.

  3. Assessorar els organismes públics i societats privades en matèria de la seva especialitat.

  4. Establir els mitjans per a l’ampliació d’estudis de l’especialitat.

  5. Col·laborar amb les universitats en un desenvolupament científic i tècnic.

  6. Fomentar la col·laboració amb altres Societats estatals iinternacionals.


(Estatuts de la Societat, Article 2on.)