Qui som?

Ara a 20 anys, i poc desprès de la primera colecistectomia laparoscòpica, inici de la revolucionaria ‘era de la cirurgia laparoscòpica’, dos metges amb especial interès en les malalties digestives des d'una vessant diagnòstica i intervencionista mínimament invasores, els Drs Josep Ramon Armegol i el Dr Enric Laporte, van entendre que existia un gran nombre de punts comuns entre les dues disciplines, la endoscòpia flexible i la naixent cirurgia endoscòpica, fruit elaborat dels avenços tecnològics aplicats a la laparoscòpia convencional coneguda des d’anys. Els punts comuns d'ambdues disciplines: la necessitat de tecnologia de la imatge i l’àmbit comú de les malalties del tub digestiu ha significat un nexe d’unió en un projecte que el temps ha demostrat com encertada, com va ésser la creació de la Societat Catalana d’Endoscòpia Digestiva Mèdico-Quirúrgica. El objectiu d’aquesta societat, a cavall entre les de Cirurgia i Digestologia, ha estat el desenvolupament de l'interès i el coneixement en les tècniques diagnòstiques i terapèutiques guiades par la imatge, tant amb Endoscòpia flexible com rígida al nostre país.


Agrupar tots els especialistes llicenciats en Medicina i Cirurgia que tinguin interés o vinculació amb l'’Endoscòpia Digestiva, i els llicenciats o diplomats universitaris en altres àrees de les ciències de la salut que ho sol·licitin i que siguin admesos.

  1. Contribuir al millorament científic dels seus associats.

  2. Promoure el desenvolupament de la seva especialitat.

  3. Assessorar els organismes públics i societats privades en matèria de la seva especialitat.

  4. Establir els mitjans per a l’ampliació d’estudis de l’especialitat.

  5. Col·laborar amb les universitats en un desenvolupament científic i tècnic.

  6. Fomentar la col·laboració amb altres Societats estatals iinternacionals.


(Estatuts de la Societat, Article 2on.)